Software

 

Obasi biedt kwalitatieve, stabiele en beveiligde softwaretoepassingen op maat van de zorgsector.

We beschouwen onze klanten als onze partners die de sleutel vormen tot hun en ons succes. Het persoonlijk contact met onze klanten is onontbeerlijk.

Onze modulaire software biedt een dynamisch kader voor het automatiseren en optimaliseren van de verschillende diensten binnen uw organisatie.

Onze software wordt dagelijks gebruikt door ruim 7000 zorgverstrekkers, paramedici, verpleegkundigen en ziekenhuismedewerkers.

“Samen sterk” door intensieve samenwerking met communicatie en overleg als drijfveer voor kwalitatieve software.

Algemeen

Obasi biedt kwalitatieve, stabiele en beveiligde softwaretoepassingen op maat van de zorgsector om uw organisatie (Psychiatrische Ziekenhuizen, Initiatieven Beschut Wonen, Mobiele Teams, Thuiszorg, CGG’s, PVT, SP-diensten, Woon- en Zorgcentra, Revalidatiecentra, …) op zowel medisch, paramedisch, verpleegkundig, administratief, logistiek als financieel vlak te automatiseren en zo ook te optimaliseren. Doorheen alle geledingen van onze softwaretoepassingen staat de patiënt centraal.

Onze modulair opgebouwde software biedt een dynamisch kader voor het automatiseren van de verschillende diensten binnen uw organisatie en wordt continu aangepast op basis van de voortdurend evoluerende zorgsector, de eisen van de diverse overheden en de steeds complexer wordende wettelijke vereisten. Wij voorzien in een volledige integratie tussen alle modules, een continue vernieuwing ervan en dit in nauwe samenwerking met de gebruikers.

Obasi streeft naar een intense samenwerking op intellectueel vlak met een gemeenschappelijk doel voor ogen. We beschouwen onze klanten als onze partners die de sleutel vormen tot hun en ons succes. We streven naar een samenwerkingsverband met sterk persoonlijk contact in een context die ruimer is dan een louter klanten-leveranciersverhaal. Het persoonlijk contact met onze gebruikers is onontbeerlijk.

Modules op maat van de zorgsector

Door zijn modulaire opbouw biedt Obasi een alles omvattende oplossing voor alle actoren die actief zijn binnen de zorgsector.

Onze software biedt een brede waaier aan modules die op maat van de sector zijn ontwikkeld en beschikbaar zijn voor alle voorzieningen. De modules zijn stuk voor stuk ontwikkeld op vraag van en samen met de gebruikers. Bij de ontwikkeling van iedere module streven we naar uniformiteit, kwaliteit, stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid met oog voor de autonomie van iedere actor.

De userinterface is zo opgebouwd dat de software door medewerkers van alle functieniveaus kan gebruikt worden.

Door een intense samenwerking met onze gebruikers blijft onze software continu evolueren. De feedback die wij krijgen en waar we ook naar streven is dat we de sector door en door kennen en niet louter software leveren. Het persoonlijk contact met onze gebruikers is hierbij ook onontbeerlijk.

Onze aanpak

U kent als geen ander uw eigen organisatie. Wij vinden het belangrijk om heel nauwgezet naar uw verhaal te luisteren. We willen uw instelling en zijn noden zo goed als mogelijk trachten te doorgronden. Obasi heeft een jarenlange ervaring binnen de zorgsector wat resulteert in een grondige kennis van de sector.

Onze kennis en ervaring stellen wij graag ter beschikking om uw voorziening naar een hoger niveau te tillen en dit zowel op administratief, financieel als medisch, verpleegkundig en paramedisch vlak. Het uitbouwen van onze software op maat van uw voorziening gebeurt in nauwe samenwerking met de key gebruikers binnen uw instelling.

We hechten ook veel belang aan de nazorg na het uitbouwen, installeren en implementeren van onze software binnen uw organisatie. Daarnaast brengen we ook de kennis en ervaring van de verschillende bij ons aangesloten organisaties samen in de vorm van werkgroepen. De expertise van deze werkgroepen brengen uw organisatie en onze software naar een nog hoger niveau.

Klantenverhalen

Onze referenties

© 2019 Obasi - All Rights Reserved | Site designed by Cre@ctiv