Financiën en Logistiek

 

Onze financiële softwaremodules helpen om de financiële geldstromen binnen uw ziekenhuis in kaart te brengen en te beheren.

Onze financiële software kent een sterke integratie met zowel onze patiëntenadministratie, het zorgdossier en het medicatiebeheer.

Algemeen

Onze financiële software bestaat uit diverse modules die helpen om de financiële geldstromen binnen uw ziekenhuis in kaart te brengen en te beheren. De modules zijn stuk voor stuk afzonderlijk beschikbaar, maar kennen een sterke onderlinge integratie wat een duidelijke meerwaarde biedt om uw organisatie op financieel vlak te automatiseren en optimaliseren.

Naast een boekhouding, facturatie en tarificatiemodule maken het aankoopbeheer en de loonberekeningsmodule onderdeel uit van onze financiële software. Dit aangevuld met diverse kleinere modules.

Onze financiële software kent ook een sterke integratie met zowel onze administratieve software als met ons elektronisch zorgdossier en ons medicatiebeheer.

Boekhouding

 • Core boekhouding
  • Aan- en verkopen
  • Financieel
  • Kas
  • Diversen
  • Uitgebreide hulpboekhouding met o.a. rappelsysteem en aflossingsplan
 • Automatische inboeking vanuit modules Facturatie en Lonen
 • Submodules
  • Afschrijvingen
  • Begroting
  • Finhosta
  • Leningen
  • Belcotax
  • Honorariabeheer
  • Kassa
  • Investeringsprojecten
 • Europees elektronisch bankverkeer (SEPA, CODA CAMT, SDD)
 • Mogelijkheid tot werken in verschillende boekjaren
 • 100 % integratie naar zorgdossier (cfr. maatschappelijk werkers, sociale dienst)
 • Uitgebreide integratie van officetoepassingen (Word/Excel)
 • BTW-aangifte

Facturatie

 • Conform recentste RIZIV-instructies
 • Geregelde prijsaanpassingen m.b.t. medisch-technische prestaties
 • Facturatie via MyCarenet (inclusief uitgebreide opvolging van weigeringen)
 • Invoer van:
  • Medisch-technische prestaties (mogelijk via bestand vanuit labo)
  • Diverse supplementen
  • Voorschotten (gekoppeld aan boekhouding)
 • Automatische berekening toezichtshonoraria
 • Statistieken
 • Gebruiksvriendelijke herindiening geweigerde facturen
 • Instellingsgebonden bibliotheken (m.b.t. voorschotten, verpleegdagcodes, prijzen, …)
 • Volledige afhandeling ambulanten (prestaties, facturaties, verzamelgetuigschriften, koppeling naar boekhouding), loketfacturen gekoppeld aan kassa

Aankoopbeheer

 • Beheer van leveranciers
  • Volledige flow van prijsaanvraag, bestelbon, levering, facturatie
  • Eenvoudige opvolging mogelijk
  • Automatisch bijbestellen
  • Magazijnbeheer (stockageplaatsen, stock, pickinglist)
  • Prijsvergelijkingen
  • Inventarislijsten
  • Volledige integratie van barcodes (wired/wireless)
  • Koppeling naar boekhouding (facturen, investeringsbegroting)
 • Intern beheer goederenstroom
  • Sterke integratie met andere modules
  • Aanvraag van goederen via gepersonaliseerde productencataloog
  • Uitgebreid validatiesysteem
  • Budgetopvolging
  • Statistische informatie over verbruikte aantal, budget, bestelgedrag, etc.

Loonberekening

 • Uitgebreide gegevensinvoer m.b.t. werknemers, contracten,…
 • Geautomatiseerde loonverwerking
 • Geautomatiseerde DMFA-aangifte
 • Uitgebreide statistieken en rapportagemogelijkheden
 • Geautomatiseerde verwerking van boekhoud- en betaalstaat, vakantiegeld, sectoriële premie, eindejaarspremie, belastingsaangifte, brugpensioen, begroting (incl. opvolging), …
 • Automatische inlezing van extra-prestaties (van tikklok en uurrooster naar loonfiche)
 • Ruime keuze aan individueel opvulbare bibliotheken (loontypes, barema’s, beroepen, …)
 • Uitgebreide integratie van officetoepassingen (Word/Excel)

Klantenverhalen

Onze referenties

Onze partners voor Financiën en Logistiek

© 2019 Obasi - All Rights Reserved | Site designed by Cre@ctiv