Home Over ons Onze aanpak

Onze aanpak

Een intense samenwerking met onze leden

We beschouwen onze leden als onze partners, die de sleutel vormen tot hun en ons succes. We streven naar een samenwerkingsverband met sterk persoonlijk contact, steeds in een context die ruimer is dan een louter klanten-leveranciers verhaal. Samen met onze leden gaan we voor uniformisering in de zorgsector!

Ledenwerking

Eén van de grote sterktes is de ledenwerking. Obasi heeft als missie het ontwikkelen van kwalitatieve geïntegreerde en integreerbare softwareoplossingen met en voor onze organisaties actief binnen de (geestelijke) gezondheidszorg in België. Samen met onze leden maken we een planning die gebaseerd is op een gemeenschappelijke visie, de dagelijkse werking, een jaarlijkse rondvraag en de veranderde regelgeving/wetgeving. Deel uit maken van Obasi is dan ook toetreden tot de expertise van veel experten uit de zorgsector. We ontwikkelen onze software met én voor onze leden!

Een sterke samenwerking met een overkoepelende stuurgroep

Binnen werkgroepen bouwen we samen met onze eindgebruikers aan de verdere ontwikkeling van onze software. In alle overlegorganen zijn zowel medewerkers van onze leden actief, als medewerkers van onszelf. Dit zowel op niveau van het bestuursorgaan, de stuurgroep, de permanente werkgroepen als de analyse/themawerkgroepen. De stuurgroep waakt samen met onze directie over een goede operationele werking en toekomstvisie.

Organisatiestructuur

Obasi beschikt over een sterk intern team van experten, die nauw samenwerken met onze partners. Onder toezicht van het bestuursorgaan verzorgt het directieteam de dagelijkse leiding van onze organisatie. Onze softwaretoepassingen worden gebouwd door gespecialiseerde en continu groeiende ontwikkelingsteams.

Vragen over onze software?

Wens je meer informatie over onze softwaretoepassingen? We helpen je graag verder! Met een demo maak je zelf kennis met de Obasi-oplossing.